foto

Narozeninové oslavy

Zadání dětské oslavy narozenin. Více

foto

Příměstský tábor

Lezení, gymnastika a parkour Více

foto

Dětské pololetní kroužky

Lezení, parkour nebo gymnastika  Více

foto

Rodinná lekce

Rodinná lekce Více

foto

Družinové kroužky

Pololetní kroužky lezení, parkouru a gymnastiky v rámci školní družiny Více

foto

Individuální dětské lekce

Rezervace různých typů dětských lekcí Více

foto

Akce Animals Praha

Akce pouze pro členy oddílu Jungle Animals Praha. Týká se to všech, kdo navštěvují pololetní kroužky.  Více