foto

Halloween

Přihlašování halloweenské akce, která se bude konat dne 31.10.2021 Více

foto

Příměstský tábor

Lezení, gymnastika a parkour Více

foto

Dětské pololetní kroužky

Lezení, parkour nebo gymnastika  Více

foto

Rodinná lekce

Rodinná lekce Více

foto

Družinové kroužky

Pololetní kroužky lezení, parkouru a gymnastiky v rámci školní družiny Více

foto

Individuální dětské lekce

Rezervace různých typů dětských lekcí Více