foto

Jednorázová lekce pro děti

Individuální lezení pro jedno čí více dětí Více

foto

Speciální dny

Čarodějnice, Den dětí, Halloween, Mikuláš a Vánoce v Jungli Více

foto

Narozeninové oslavy

Zadání dětské oslavy narozenin. Více

foto

Příměstský tábor

Lezení, gymnastika a parkour Více

foto

Pobytové tábory

Lezení, gymnastika a parkour Více

foto

Dětské pololetní kroužky

Lezení, parkour nebo gymnastika  Více

foto

Rodinná lekce

Rodinná lekce Více

foto

Víkend v pohybu

Víkendový tříhodinový program pro děti. Sport a zábava.  Více

foto

Družinové kroužky

Pololetní kroužky lezení, parkouru a gymnastiky v rámci školní družiny Více

foto

Akce Animals Praha

Akce pouze pro členy oddílu Jungle Animals Praha. Týká se to všech, kdo navštěvují pololetní kroužky.  Více